AKCE STEP LAK 3v1

Obchodní podmínky

Hlavní stránka -> 
Obchodní podmínky
 
1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží prostřednictvím internetového obchodu mezi společností CEDRO sole s.r.o., se sídlem Přerovská 20, 783 55 VELKÝ ÚJEZD, IČO: 64613046, DIČ: CZ64613046 (dále jen prodávající) a jeho obchodními partnery (dále jen kupující). Při zahájení obchodních vztahů předává kupující prodávajícímu údaje, které jsou nutné pro vyřízení objednávky.

Prodávající prohlašuje, že tyto údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Cenové a platební podmínky, čas plnění

Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny včetně DPH. Jednotlivé smlouvy se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě.
Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

 • kontaktní údaje - identifikaci kupujícího
 • množství požadovaných kusů produktu
 • způsob dodání zboží
 • cenu

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.
Platba dobírkou - platí pouze pro ČR !!!

Platba dobírkou - kupní cenu zaplatíte při převzetí zboží předávající osobě. Zboží je zasíláno na dobírku prostřednictvím společnosti PPL, případně Českou poštou. Cena objednaného zboží se navyšuje o přepravné ve výši 93 Kč bez DPH u PPL, u ČP dle tarifu. U objednávek, jejichž cena přesáhne 1.500,- Kč s DPH, není přepravné účtováno, jde k tíži prodávajícího.

Nevyzvednutí zásilky:
V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to považovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník výslovně požádá o znovuzaslání zásilky, bude k ceně zboží připočtena (kromě poštovného) navíc částka 100 Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku.

Toto platí pouze pro Českou republiku. Informace o zasílání a cenách poštovného a přepravného pro Slovensko a ostatní státy poskytujeme na vyžádání.

3. Dopravní a expediční podmínky

Objednané zboží je odesíláno na adresu udanou v objednávce v co nejkratším termínu po obdržení objednávky, zpravidla následující den. Pokud není některé zboží skladem, bude na uvedenou skutečnost zákazník upozorněn prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky a projednán s ním termín plnění, případně možná náhrada jiným zbožím. Z tohoto důvodu uvádějte pokud možno co nejpřesnější a aktuální kontaktní údaje.
Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky odmítnout převzetí nebo v přítomnosti dopravce zásilku otevřít a sepsat protokol o škodě. V případě zjištění škody po otevření zásilky nebo zda-li obsah nebude odpovídat faktuře-dodacímu listu ihned kontaktovat prodávajícího.

4. Reklamace, odstoupení od smlouvy

Zboží je vyobrazeno na internetových stránkách a je pouze ilustrační.
V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb.je zákazník v případě, že byla uzavřena smlouva za použití prostředku komunikace na dálku, oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží (plnění). Odstoupení od smlouvy musí být písemné, adresované na firmu prodávajícího. s uvedením čísla objednávky, čísla bankovního účtu zákazníka, případně adresy pro vrácení peněz a zboží musí být zasláno zpět, a to za následujících podmínek:

 • zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, je-li ve folii, nesmí být poškozena,
 • zboží musí být čisté,
 • zboží nesmí být použité,
 • zboží musí být nepoškozené,
 • zboží musí být kompletní (včetně záručního listu, návodu atd.),
 • společně se zbožím musí být zaslán prodejní doklad nebo jeho kopie,
 • zboží zasílejte doporučeně a pojištěné (nikoliv jako dobírku), neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy.

Po obdržení vráceného zboží a uznání vrácení peněz za dodané zboží, bude vystaven dobropis a zaslán na adresu kupujícího. Ten musí kupující potvrdit a zaslat zpět na adresu firmy prodávajícího. Tento proces je možné řešit i elektronickou formou pomocí emailu.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy budou kupujícímu vráceny peníze za zboží, od nichž budou odečteny náklady prodávajícího v paušální částce 150,- Kč s DPH za náklady na dopravu a bankovní poplatky (i u objednávky zboží nad 1.500,- Kč s DPH), případně další prokazatelné náklady prodávajícího, které souvisí s odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího, a to složenkou nebo převodem na bankovní účet zákazníka a to nejpozději do 21 pracovních dnů po fyzickém obdržení potvrzeného dobropisu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět včetně napočtení všech vzniklých dalších nákladů.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle článku 6 odstavce 1 od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
5. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané společností CEDRO sole s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.

CEDRO sole s.r.o. si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí nejméně 15 dní předem, a to zveřejněním na elektronické adrese www.cedrosole.cz.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.


CEDRO sole s.r.o.

Ve Velkém Újezdě dne 26.02.2017.

 
CEDRO sole s.r.o.
Přerovská 20
78355 Velký Újezd
© 2018 CEDRO sole s.r.o.
napište nám