AKCE STEP LAK 3v1

Dezinfekce na ruce

Kategorie -> 
Dezinfekce
 
      7 položek 1

Dezinfekce na ruce s alkoholem

kód: F-40

Dezinfekce na ruce s alkoholem
SPRAY 200ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekce na ruce s alkoholem

kód: F-40A

Dezinfekce na ruce s alkoholem
NÁHRADNÍ 500ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekce na plochy a nástroje, postřiková

kód: F-41

Dezinfekce na plochy a nástroje, postřiková
SPRAY 200ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekce na plochy a nástroje

kód: F-41A

Dezinfekce na plochy a nástroje, postřiková
NÁHRADNÍ 500ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekce na plochy a nástroje

kód: F-41B

Dezinfekce na plochy a nástroje, postřiková
SPRAY 500ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekce na ruce

kód: F-42

Dezinfekce na ruce
PUMPA 400ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Dezinfekční mycí emulze na ruce

kód: F-45
F-45 121,00
100,00 Kč bez DPH

Dezinfekční mycí emulze na ruce
PUMPA 400ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.

      7 položek 1
 
CEDRO sole s.r.o.
Přerovská 20
78355 Velký Újezd
© 2019 CEDRO sole s.r.o.
napište nám