AKCE STEP LAK 3v1

Dezinfekce na plochy a nástroje

Kategorie -> Dezinfekce -> 
Dezinfekce na plochy a nástroje
 

Dezinfekce na plochy a nástroje

 
Kód produktu: F-41B
V nabídce od: 21. 04. 2011
Dostupnost:
   
Základní cena: 109,00 Kč
DPH (21%): 22,89 Kč
Vaše cena vč. DPH: 131,89
 
Tisk           Sdílet na facebooku
 
Dezinfekce na plochy a nástroje, postřiková
SPRAY 500ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.
 
 
CEDRO sole s.r.o.
Přerovská 20
78355 Velký Újezd
© 2019 CEDRO sole s.r.o.
napište nám