AKCE STEP LAK 3v1

Dezinfekční mycí emulze na ruce

Kategorie -> Dezinfekce -> 
Dezinfekční mycí emulze na ruce
 

Dezinfekční mycí emulze na ruce

 
Kód produktu: F-45
V nabídce od: 21. 04. 2011
Dostupnost:
   
Základní cena: 97,00 Kč
DPH (21%): 20,37 Kč
Vaše cena vč. DPH: 117,37
 
Tisk           Sdílet na facebooku
 
Dezinfekční mycí emulze na ruce
PUMPA 400ml Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. H319 Vážné poškození očí/podráždění očí: kategorie A2. Způsobuje vážné podráždění očí. H225 Zápalné kapalné látky: Kategorie A2. Vysoce hořlavá kapalina a páry. H336 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: Kategorie 3. Může způsobit ospalost nebo závratě.
 
 
CEDRO sole s.r.o.
Přerovská 20
78355 Velký Újezd
© 2018 CEDRO sole s.r.o.
napište nám